Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Quy Mông

Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
ybi-tranyen-th-thcsquymong@edu.viettel.vn